Reunió conjunta FLUXPYR - OPCC

Canvi climàtic als Pirineus: vulnerabilitat, mitigació i adaptació

Barcelona del 5 al 8 de juny del 2012

ELS DOS PROJECTES

FLUXPYR (Projecte Interreg IV A Poctefa, 2009-2012, www.fluxpyr.eu)

Xarxa transfronterera d'instruments i experts per a la determinació i la gestió dels fluxos i reserves d'aigua, carboni i energia en els ecosistemes agrícoles i pastorals dels Pirineus, en un context de canvi climàtic i canvis en l'ús del sòl.

FLUXPYR (INTERREG IV -A, POCTEFA) està cofinançat per la Unió Europea (UE) - FEDER, la Generalitat de Catalunya i el Conseil Régional Midi-Pyrénées.

OPCC: Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (www.opcc-ctp.org), impulsat per la CTP (Comunitat de Treball dels Pirineus).

OBJECTIUS PRINCIPALS DE LA REUNIÓ

Aquesta trobada reunirà experts multidisciplinaris de diversos països europeus en els camps de la meteorologia, agronomia, ecologia, física, botànica, teledetecció, educació, política, desenvolupament rural, conservació de la biodiversitat, entre d'altres, i estimularà l'intercanvi de coneixements i d'idees innovadores entre els participants.

La reunió serà l'ocasió de presentar els resultats del projecte FLUXPYR i les seves perspectives, difondre les activitats de l' OPCC i treballar sobre el seu desenvolupament , i discutir diversos temes relacionats amb el canvi climàtic i d'ús del sòl en zones de muntanya, amb especial èmfasi en els Pirineus i les seves àrees d'influència.

Entre d'altres, discutirem les problemàtiques relacionades amb els béns i serveis proporcionats per les muntanyes en el context de canvi climàtic (per exemple, la provisió d'aigua i el turisme d'hivern), amb l'ordenació de la zones de muntanya per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic (per exemple, el segrest de carboni al sòl i la conservació de la biodiversitat), i abordarem els temes del diàleg ciència - societat i de la relació entre investigació i política.

CONTACTES

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

Maria Teresa Sebastià (coordinadora FLUXPYR)

Fabrice Gouriveau (manager FLUXPYR)

Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC)

Anne Sota (coordinadora OPCC)

Per a més informació, contacteu: fluxpyr@ctfc.es

LLOC DE LA TROBADA

5 de juny del 2012: Residencia CSIC. C/ Hospital, 64 - 08001 Barcelona, Espanya.

Tel. (0034) 93 443 27 59 - Fax (0034) 93 441 78 87 - info@residencia-investigadors.es - http://www.residencia-investigadors.es

6, 7, 8 de juny del 2012: La Pedrera (CatalunyaCaixa) , Passeig de Gràcia, 92 - 08008 Barcelona, Espanya - http://obrasocial.catalunyacaixa.com/osocial/introflash.html

Tel. (0034) 93 484 5979


Veure l'ubicació de la Reunió conjunta FLUXPYR - OPCC

PROGRAMA